ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

04/12/14 Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο Βορίδη

Γράφει: Βασιλική Αγγουρίδη

Το θεσμό του Παρατηρητηρίου ’νοιας και νόσου Alzheimer εισάγει με νομοσχέδιο ο Μ. Βορίδης, που προχωράει στη θεσμοθέτηση Περιγεννητικών Κέντρων και Μονάδων Φροντίδας Νεογνών, των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων και του χώρου θηλασμού, ενώ αγγίζει και θέματα που αφορούν στα Φαρμακεία, ιδιωτικά και νοσοκομειακά. Υποχρεωτικό το αγροτικό για την ειδικότητα, ενώ θεσμοθετούνται κυρώσεις για υπερσυνταγογράφηση.

Συνολικά 67 άρθρα περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο Βορίδη για την Υγεία, το οποίο φέρει και τις υπογραφές υπουργών, συναρμόδιων σε επιμέρους ζητήματα (επισυνάπτεται μαζί με την αιτιολογική έκθεση), του Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παιδείας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Εθνικής ’μυνας.

Με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου ’νοιας, Βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας», το σχέδιο νόμου, που σας παρουσιάζει το Virus, εισάγει το νέο θεσμό του Παρατηρητηρίου για την ’νοια και τη νόσο Alzheimer.

Παρατηρητήριο Alzheimer

Το Παρατηρητήριο αναλαμβάνει, αφενός, την εκπόνηση του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής για την ’νοια και τη διαρκή επικαιροποίησή του, και αφετέρου την σταθερή παρακολούθηση της υλοποίησής του από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες Υγείας.

«Αρχή της δράσης του Παρατηρητηρίου είναι η ανάδειξη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Μερικές από τις βασικές αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου είναι η επικοινωνία με τις ενώσεις ασθενών και τους εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς και η πρωτοβουλία εθνικής ερευνητικής πολιτικής. Στο Παρατηρητήριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ασθενών και του Υπουργείου Υγείας, ενώ προβλέπεται ρητά η υποστήριξη του έργου του από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιώτες.

Η στελέχωση του Παρατηρητηρίου με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό θα γίνει με μετατάξεις από τον δημόσιο τομέα.

Περιγεννητική Φροντίδα

Το δεύτερο άρθρο του Νομοσχεδίου προβλέπει τη θεσμοθέτηση των Περιγεννητικών Κέντρων και των Μονάδων Απλής, Ενδιάμεσης και Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, την υποχρεωτική παρακολούθηση των εγκυμοσυνών υψηλού κινδύνου και την υποχρεωτική διενέργεια των τοκετών υψηλού κινδύνου στα Περιγεννητικά Κέντρα.

Παράλληλα, πρόκειται να αναπτυχθούν δημόσια Περιγεννητικά Κέντρα σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες και θα διασυνδεθούν με όλες τις μονάδες υγείας της ΥΠΕ, ενώ θα καταρτιστεί πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης και θα διαμορφωθεί μηχανισμός παρακολούθησης της περιγεννητικής φροντίδας. Ακόμη θεσμοθετούνται πρωτόκολλα εισαγωγής των νεογνών στις μονάδες νοσηλείας και πρωτοκόλλων διακομιδής των νεογνών.

Μητρικός Θηλασμός

Με την συγκεκριμένη διάταξη θεσμοθετούνται το Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο και ο χώρος θηλασμού, που αποσκοπούν στην αύξηση των πιθανοτήτων των βρεφών να θηλάζουν αποκλειστικά για τους έξι πρώτους μήνες της ζωής τους αλλά και να διατηρούν το θηλασμό για περισσότερους μήνες.

«Η θεσμοθέτηση των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων (ΦΒΝ) θα τοποθετήσει τη χώρα μας με σχετική καθυστέρηση ανάμεσα στις 152 χώρες που εφαρμόζουν το θεσμό. Η ανάπτυξη του θεσμού αυτού αναμένεται να δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό επιτόκων και λεχωϊδων να ενημερωθούν σχετικά και να επιλέξουν να θηλάσουν τα παιδιά τους για το μεγαλύτερο δυνατόν χρονικό διάστημα», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Ήδη, ως «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» έχουν ανακηρυχθεί από τη UNICEF δύο Δημόσια Νοσοκομεία, το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», αλλά και το πρώτο Ιδιωτικό Μαιευτήριο της χώρας.

Η θεσμοθέτησή των Χώρων Θηλασμού αναμένεται να προωθήσει το θηλασμό μεταξύ των νέων μητέρων της Ελλάδας, που φέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. «Η θεσμοθέτηση αυτή αναμένεται να ωφελήσει και την εικόνα της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού για οικογενειακές διακοπές και μάλιστα, με την κατάλληλη προβολή, να προσελκύσει οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, καθώς από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο μητρικός θηλασμός σχετίζεται θετικά με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της μητέρας», τονίζεται.

Φαρμακεία

Το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου είναι «αφιερωμένο» στα Φαρμακεία. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 4 επιδιώκεται να ρυθμιστεί η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων. Όπως διευκρινίζει η διάταξη «η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου και υπόκειται σε έλεγχο και πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.)».

Το άρθρο 5 αγγίζει το ζήτημα των πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση φαρμακείου, διαχωρίζοντας το «Νόμιμο πληθυσμό» από το «Μόνιμο Πληθυσ΅ό» και τον «Πραγματικό Πληθυσ΅ό». Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ αρχήν ο Μόνι΅ος Πληθυσ΅ός της Χώρας, ενώ στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, στις προκείμενες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο Νόμι΅ος Πληθυσ΅ός της Χώρας.

Σε ό,τι αφορά τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, επιδιώκεται να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες τους, ώστε να μην αναγκάζονται να πραγματοποιούν καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το επάγγελμα τους.

Παράλληλα, φαρμακοποιός θα συμμετέχει ως μέλος στην «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης» των νοσοκομείων, θα μπορεί να χορηγεί διατροφικά σκευάσματα, σε συνεργασία με διαιτολόγο, ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή ενός φαρμακοποιού του νοσοκομείου ως μέλους του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Αγροτικοί Γιατροί

Με το νομοσχέδιο Βορίδη ρυθμίζονται ζητήματα αδειών των αγροτικών ιατρών, αλλά και θέματα που αφορούν στην προκήρυξη των θέσεων.

Κυρίως, όμως, με το νομοσχέδιο καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση υπηρεσίας υπαίθρου, για την έναρξη και την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

ΕΣΥ: Γιατροί και εφημερίες

Με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου προχωράει η διαδικασία μονιμοποίησης των γιατρών 5ετούς θητείας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων και δομών. «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής και βαθμό Επιμελητή Β΄ που διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου έως τις 31-12-2009», τονίζεται.

Διάταξη της οποίας στόχος είναι να δοθεί λύση στο ζήτημα της έγκαιρης πληρωμής των εφημεριών των ιατρών απλουστεύοντας την υφιστάμενη διαδικασία και επιλύοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, εισάγει το Νομοσχέδιο Βορίδη.

Ακόμη, λύνονται θέματα μεταφοράς δικηγόρων μεταξύ νοσοκομείων, αλλά και ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και ζητήματα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους. Ακόμη, με διάταξη παρέχεται η ευχέρεια, στις περιπτώσεις όπου δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας θέσης ιατρού, να προκηρύσσεται εκ νέου θέση άλλης ή και της ίδιας ειδικότητας, της ίδιας ή άλλης νοσηλευτικής μονάδας.

Το σχέδιο νόμου Βορίδη θεσπίζει αμοιβή για τους Συντονιστές Μεταμόσχευσης ανά κατηγορία, παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα στελέχωσης κυρίως των Τ.Ε.Π των νοσοκομείων , καθώς και κατανομής του ιατρικού προσωπικού που υπηρετούν σε άγονες περιοχές.

Επίσης, το νομοσχέδιο αγγίζει και το θέμα του δεύτερου τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Α’ και Β’ του ΕΣΥ, ενώ θα επιτρέψει τη δυνατότητα προκήρυξης εκ νέου των θέσεων, που κατέχονται από ιατρούς που απουσιάζουν για μακρό χρονικό διάστημα από την υπηρεσία τους για λόγους υγείας, με σκοπό να καλυφθούν επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ στις άγονες περιοχές.

Διατάξεις του σχεδίου νόμου επιχειρούν να διευθετήσουν διοικητικά ζητήματα των δημόσιων νοσοκομείων και κυρίως όσων έχουν συγχωνευθεί, ενώ εισάγεται ρύθμιση η οποία προβλέπει μία επιπλέον θέση αναπληρωτή διοικητή ακαδημαϊκών υποθέσεων με μόνη αρμοδιότητα τα ακαδημαϊκά θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών ή/και εργαστηρίων. Ο αναπληρωτής Διοικητής ακαδημαϊκών υποθέσεων θα συμμετέχει με ψήφο στο Δ.Σ. του νοσοκομείου.

Ακόμη, η νομοθετική πρωτοβουλία Βορίδη καθορίζει, μεταξύ άλλων, χρόνους ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας, ζητήματα αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και βεβαιώσεων λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, καθώς και θέματα λειτουργίας διαγνωστικών ιατρείων.

Με το 43ο άρθρο του νομοσχεδίου δημιουργείται ειδικός κλάδος νοσηλευτών ΕΣΥ.

ΕΟΠΥΥ

Το 6ο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ασχολείται με τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η διαδικασία του συμψηφισμού, αλλά και συστήνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο του Οργανισμού.

Κυρίως όμως, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Έτσι, εξειδικεύεται η έννοια της επανειλημμένης υπέρβασης και καθορίζεται το πλέγμα των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλεται στους παραβάτες.

Αντίστοιχα, κυρώσεις θα προβλέπονται και για τους φαρμακοποιούς που δεν διαθέτουν απόθεμα φθηνότερου φαρμάκου για κάθε δραστική ουσία που συνταγογραφείται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Βέβαια, προσδιορίζεται σαφώς η διαδικασία ρητής συναίνεσης του ασφαλισμένου σε περίπτωση λήψης ακριβότερου φαρμάκου.

Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων

Με διάταξη που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο θα δίνεται η δυνατότητα να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα εκτός ενδείξεων στην περίπτωση που εντάσσονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία βασίζονται σε αντίστοιχες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, έχουν προταθεί από τις αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες και έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ.

Στέγες για ΑμεΑ

«Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο υπόχρεος καταβολής του ειδικού νοσηλίου- τροφείου, για ’τομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι αυτό καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του ασφαλισμένου είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ το ειδικό νοσήλιο- τροφείο το καταβάλλει ο ίδιος ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Επιπλέον στην περίπτωση ανασφάλιστων – απόρων το ειδικό νοσήλιο καταβάλλεται από την Πρόνοια», αναφέρεται στο 50ο άρθρο.

Οφειλές σε ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικές Κλινικές

Με ρύθμιση που προωθείται επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξόφλησης των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς ιδιωτικές κλινικές και ΜΧΑ λόγω ανεξόφλητων εκκρεμοτήτων του ιδίου και των φορέων που εντάχθηκαν σε αυτόν, ενώ ο ΕΟΠΥΥ απαλλάσσεται από οιασδήποτε καταβολής τόκων.

ΕΟΦ

Τη διεύρυνση της συνεργασίας του ΕΟΦ με τα ΑΕΙ, με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Οργανισμό, αλλά και μέσω αυτής, την ενίσχυση της ανάπτυξης της έρευνας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, προβλέπει το νομοσχέδιο Βορίδη. «Η δαπάνη που απορρέει βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ, ο οποίος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος από ανταποδοτικά τέλη», όπως διευκρινίζεται.

Τέλος, με διάφορες διατάξεις προστίθεται ως μέλος της σύνθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αλλά και χορήγησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης και βεβαίωσης του ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ασθενών.

Ακόμη, παρέχεται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η δυνατότητα ίδρυσης Ινστιτούτου με σκοπό την μελέτη επιστημονικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας, συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των ιατρών.

Απαραίτητη κρίνεται νομοθετική ρύθμιση, μέσω της οποίας αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα έγκρισης λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «Οδυσσέας», που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπεροδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας.

Παράλληλα, διευθετούνται εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω αμφισβήτησης του μισθολογικού και εργασιακού καθεστώτος αμοιβής και απασχόλησης του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης.  


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: εδώ

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΕνημέρωσηΤρέχουσες εξελίξεις04/12/14 → Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο Βορίδη
Γενικοί Όροι Χρήσης