Αποθήκευση
Διανομή
Εξυπηρέτηση
Μηχανογράφηση
Υπηρεσίες προς Φαρμακεία
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποθήκευση


Ασφαλείς συνθήκες φύλαξης

Τα φαρμακευτικά προϊόντα φυλάσσονται σε κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους, ταξινομημένα σε ειδικού τύπου ράφια ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας ώστε να μην υποβιβάζονται οι ιδιότητές τους και να παρεμποδίζεται η επιμόλυνση.

Τα ευπαθή φαρμακευτικά σκευάσματα φυλάσσονται σε ψυγεία συνδεδεμένα με σύστημα συναγερμού ώστε εάν δοθεί σήμα απόκλισης από τη θερμοκρασία των 2-8οC, να ειδοποιείται ο αρμόδιος υπάλληλος που θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν όλο το 24ωρο για να διασφαλίζονται οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης των ευπαθών προϊόντων και κάθε απόκλιση καταγράφεται και αξιολογείται.

Παρακολουθούνται οι ημερομηνίες λήξης των φαρμακευτικών σκευασμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαχείριση των ληξιπροθέσμων κωδικών. Τα προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν ανακληθεί φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξή τους με το υγιές απόθεμα.

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Οι παραγγελίες μόλις εισαχθούν στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του Ομίλου, οδηγούνται στην αποθήκη προς εκτέλεση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ώρα, δρομολόγιο, προτεραιότητα). Στην κεντρική αποθήκη του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, το μεγαλύτερο τμήμα των παραγγελιών (περίπου το 70%) ολοκληρώνεται μέσω δύο ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας Knapp, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη. Στη συνέχεια, τα κιβώτια συλλογής, οδηγούνται μέσω του συστήματος ραουλόδρομων που διατρέχει την αποθήκη, στους χειροκίνητους σταθμούς και στα ψυγεία, όπου έμπειροι υπάλληλοι αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση των παραγγελιών.

Παρακολούθηση και έλεγχος

Σε όλες τις αποθήκες του Ομίλου υπάρχει σχέδιο επείγουσας ανάγκης το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε μέτρου απόσυρσης φαρμακευτικών προϊόντων από την αγορά που διατάσσουν οι αρμόδιες αρχές ή αποφασίζεται σε συνεργασία με τον παρασκευαστή του προϊόντος ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας.

Ειδικά για την κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (αποστειρωμένα, αυτοδιαγνωστικά, ορθοπεδικά προϊόντα, κ.α.) καταγράφονται τα στοιχεία των ειδών κατά την παραλαβή τους καθώς και οι παραλήπτες τους, ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανίχνευσης σε επίπεδο παρτίδας και είδους, τυχόν προϊόντος που πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά. Για το σκοπό αυτό, ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει δοκιμαστικές ανακλήσεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει με επιτυχία αντίστοιχη πραγματική απαίτηση, σε περίπτωση που χρειαστεί.

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΥπηρεσίεςΑποθήκευση
Γενικοί Όροι Χρήσης