Ιστορικό
Φιλοσοφία & κουλτούρα
Όραμα & Αξίες
Οικονομικά στοιχεία
Διακρίσεις και Βραβεία
Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ
Εταιρείες του Ομίλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οργανωτική δομή
Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Ισολογισμοί Ομίλου 2014
Ισολογισμοί Ομίλου 2015
Ισολογισμοί Ομίλου 2016
Ισολογισμοί Ομίλου 2017
Ισολογισμοί Ομίλου 2018
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οργανωτική δομή


Η διοίκηση του ΠΕΙΦΑΣΥΝ αποτελείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο, τα μέλη των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Συνεταιρισμού. Η διοίκηση, συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου για τη χάραξη της στρατηγικής, την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Η άρτια επικοινωνία, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η συνεργασία των τμημάτων της επιχείρησης αποτελούν κλειδί για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου.

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΌμιλοςΟργανωτική δομή
Γενικοί Όροι Χρήσης