Ιστορικό
Φιλοσοφία & κουλτούρα
Όραμα & Αξίες
Οικονομικά στοιχεία
Διακρίσεις και Βραβεία
Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ
Εταιρείες του Ομίλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οργανωτική δομή
Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Ισολογισμοί Ομίλου 2014
Ισολογισμοί Ομίλου 2015
Ισολογισμοί Ομίλου 2016
Ισολογισμοί Ομίλου 2017
Ισολογισμοί Ομίλου 2018
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Όραμα & Αξίες του Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.


Όραμα μας είναι ...

Να είμαστε η πρώτη επιλογή συνεργασίας των φαρμακοποιών λόγω του υψηλού επιπέδου ποιότητας που χαρακτηρίζει κάθε μας υπηρεσία και λόγω της δέσμευσής μας για άμεση, ευέλικτη και αξιόπιστη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Να είμαστε μια εταιρεία που παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες ιδέες και λύσεις συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξή τους και θεμελιώνοντας παράλληλα και τη δική της ανοδική πορεία για τα επόμενα χρόνια.

Να είμαστε διαρκώς ανάμεσα στις πρωτοπόρες, οικονομικά υγιείς και ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στο χώρο του Φαρμακευτικού Χονδρικού Εμπορίου.

Να είμαστε μια εταιρεία που ενθαρρύνει την αριστεία και την ηγεσία και παρέχει σους εργαζόμενούς της τις επιλογές εκείνες που τους επιτρέπουν να επιτύχουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους τους.

Οι Αξίες που διέπουν τις πράξεις μας:

Συνέπεια
Ειλικρίνεια
Ακεραιότητα
Σεβασμός και αναγνώριση
Ασφάλεια και περιβαλλοντική φροντίδα

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΌμιλοςΌραμα & Αξίες
Γενικοί Όροι Χρήσης