Ιστορικό
Φιλοσοφία & κουλτούρα
Όραμα & Αξίες
Οικονομικά στοιχεία
Διακρίσεις και Βραβεία
Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ
Εταιρείες του Ομίλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οργανωτική δομή
Ισολογισμοί Ομίλου 2012
Ισολογισμοί Ομίλου 2013
Ισολογισμοί Ομίλου 2014
Ισολογισμοί Ομίλου 2015
Ισολογισμοί Ομίλου 2016
Ισολογισμοί Ομίλου 2017
Ισολογισμοί Ομίλου 2018
ON-LINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 ΚΑΙΡΟΥ
Η ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Φιλοσοφία & κουλτούρα Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ


Εταιρική Φιλοσοφία

Στον Όμιλο ΠΕΙΦΑΣΥΝ έχουμε όλοι έναν κοινό σκοπό: Να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους, να τους προμηθεύουμε γρήγορα και υπεύθυνα με τα ποιοτικά προϊόντα που επιλέγουν, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό, στην εξυπηρέτηση του ασθενή-καταναλωτή και πελάτη κάθε φαρμακείου.

Καλλιεργούμε συνεργασίες με βάση το αμοιβαίο όφελος τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους προμηθευτές μας, με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα των σχέσεων αυτών όσο και στην μακροχρόνια προοπτική τους.

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας διαδικασίες και διερευνώντας νέες υπηρεσίες και συνεργασίες.

   
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝΌμιλοςΦιλοσοφία & κουλτούρα
Γενικοί Όροι Χρήσης